Protokoll


För att sprida information om formella beslut publiserar vi alla protokollförda möten i kronologisk ordning:

Dessa filer är i PDF. format

2015-11-12 Extra styrelsemöte 2015-11-12

2013-06-02 Rännbergs VVOF jaktstämma 2013

2012-09-22 Extra_jaktstämma_2012-09-22

2012-05-20 Rännbergs VVOF jaktstämma 2012

2012-05-19 Årsmöte Rännberg Östra 2012

2011-05-28 Protokoll årsmöte 28 maj 2011 Rännberg Östra

2010-05-23 Rännbergs VVOF jaktstämma 2010

2009-05-24 Rännbergs VVOF jaktstämma 2009

2008-06-08 Rännbergs VVOF jaktstämma 2008

2007-05-12 Rännbergs VVOF jaktstämma 2007

2007-05-12 Verksamhetsberättelse för Rännbergs VVOF 2006-2007

2006-05-21 Rännbergs VVOF jaktstämma 2006

2006-05-21 Verksamhetsberättelse för Rännbergs VVOF 2005-2006

2006-05-21 Verksamhetsberättelse för Rännberg Östra jaktlag 2005-2006

2005-08-20 Rännbergs VVOF jaktstämma 2005

2005-05-22 Verksamhetsberättelse för Rännberg Östra jaktlag 2004-2005

2004-08-07 Rännbergs VVOF jaktstämma 2004

2004-05-22 Verksamhetsberättelse för Rännberg Östra jaktlag 2003-2004

Rapport: Utvärdering av uppdelning av Rännbergs VVOF i två älgjaktsektioner
Arbetsgruppen för sektionsindelning.