Om Rännbergs VVOF

Välkommen till Rännbergets VVOF hemsida. Hemsidan ska fungera som en av våra kanaler för kontakt med medlemmar och andra som är intresserade av vår verksamhet.
Här finner du övergripande information om jakten och viltvården i föreningen. Du finner också länkar till våra två sektioner - Östra och Västra. Dessutom ska vi här, så småningom, kunna se resultatet av vårt gemensamma arbete.


Väl mött i skogen, med eller utan vapen, och här på nätet!

Jan Mattsson
Ordförande


Läs om föreningsarbetet och hur vi arbetar för att utveckla viltvården i Rännberg och Östmarks socken

Vi tycker det är viktigt att kommunicera med alla som berörs av jakten inom Rännbergs VVOF. Kontakta oss med dina åsikter och frågor!

Om Rännbergs VVOF
Föreningen har funnits sedan 1967 och är en sammanslutning av markägare och jägare med ett sammanlagt markinnehav omfattande ca 2450 ha beläget ca 30 km NV från Torsby. Sedan två år är föreningen indelad i två sektioner. Sektionernas huvuduppgift är att organisera älgjakten inom respektive område och kommunicera med jägarna. Dessutom kommer deras nätverk att nyttjas i bla viltvårdsarbetet.

Jaktåret
I bilden nedan vill vi visa de viktigaste händelserna under ett jaktår I Rännberg. Därutöver arrangerar sektionerna gemensamma aktiviteter och jakter.

Jaktåret i Rännberg

Den gröna delen av cirkeln representerar den huvudsakliga jaktsäsongen


Föreningsåret
I bilden nedan vill vi visa de viktigaste händelserna under ett föreningsår I Rännbergs VVOF. Mer om sektionernas föreningsarbete kan du läsa på sektionernas sidor.

Föreningsåret i Rännberg

2005 års jaktstämma hålls i Lämbackens allaktivitetshus lördagen den 6 augusti kl.13.00


Viltstatistik
Under det senaste året har vi börjat prioritera arbetet med att samla in kunskap om viltet i våra marker. Syftet är att få ett bättre grepp om viltstammarnas utveckling och därmed ett bättre beslutsunderlag för jaktens inriktning. På en egen sida redovisar vi resultatet från bl.a. avskjutningstatistik, älgobservationer mm. inom Rännbergs VVOF och Östmarks socken.

Läs mer på sidan Statistik från Rännbergs VVOF och Östmarks socken


Samarbete för viltvård i Östmarks socken
En av Rännbergs VVO styrelsens ambitioner är att verka för ett ökat samarbete för viltvården. Då våra viltstammar är gemensamma över större områden är det naturligt att förankra gemensamma värderingar och beslut hos så många jaktlag som möjligt.

En grundläggande tanke bakom detta arbete är att alla gemensamma värderingar ska leda till åtgärder som grundas på kunskap om viltstammarnas utveckling.

Läs mer om tidigare diskussionsmöte och den tillsatta arbetsgruppens verksamhet.

Minnesanteckningar från diskussionsmötet i april
Minnesanteckningar från arbetsgruppens möten

Styrelsen
Styrelses uppgift är att organisera gemensamma angelägenheter samt att vara kanalen för kommunikation med markägare och omvärlden. Styrelsens mål är att, utifrån nuvarande förutsättningar, fortsätta utveckla föreningen och skapa ännu bättre förutsättningar för jakten, för viltet och för skogen. Styrelsen skall arbeta för att:

· Öka medlemmarnas delaktighet
· Förbättra ömsesidigt förtroende
· Öka tydligheten och öppenheten i kommunikationen
· Verka för att föreningen ska göra skäl för namnet "Viltvårds-områdesförening."

Styrelsens ambition är att informationen ska komma ut till medlemmar och jägare på den mest naturliga vägen. Därför kommer ni som är älgjägare i föreningen att i första hand (förutom här på hemsidan) få er information via de sektionsstyrelser som nu är bildade i båda sektionerna.

Ni som är markägare i föreningen utan att vara jägare, eller åtminstone inte jagar älg i Rännberg, kommer att få er information i första hand från oss i föreningsstyrelsen. För vår utveckling är det viktigt att ni kontaktar oss med såväl era frågor som information och tips. Vill vill också påminna om att markägarna tänker på att informera föreningen om förändringar i markinnehav. Vi har ett medlems- och fastighetsregister som styrelsen är skyldiga att hålla uppdaterat och för att lyckas behöver vi er hjälp!

E-post till styrelsens medlemmar hittar ni under rubriken "Kontakt"till vänster.