Kontakt


Vi tycker det är viktigt att kommunicera med alla som berörs av jakten inom Rännbergs VVOF. Kontakta oss med dina åsikter och frågor!

Ordförande

Jan Mattsson - ujem59@gmail.com

Vice ordförande

Stig Berglund - stickan.berglund@hotmail.com


Sekreterare och Rovdjursansvarig

Glenn Olsson - Rovdjursjaktledare och jaktledare i Västra sektionen - glenn@ewe.se

Kassör

Johan Helenius - johan@heleniusbygg.se

Föreningens konto i Swedbank: 8368-3 903 533 750-1


Viltvårdsansvarig

Stig Berglund - stickan.berglund@hotmail.com

Jaktledare 2010

Anders Båtnäs - Östra sektionen - info@rannberg.nu
Glenn Olsson – västra sektionen -glenn@ewe.se

Glenn Olsson - Rovdjursjaktledare -glenn@ewe.se

Medlems och Fastighetsansvarig

Lennart Persson - lkepersson@gmail.com

Ordförande Östra sektionen

Peter Sundell

Ordförande Västra sektionen

Marcus Jardler - marcus.jardler@telia.com

Webbansvarig

Göran Svensson - Webmaster@rannberg.nu